Chuyên mục: Tin tức

Th8 - 25
2018

Càng phụ xe nâng hàng

Càng phụ xe nâng hàng hay còn được gọi bằng các loại tên khác như: Càng giả xe nâng, càng nối dài xe nâng, càng gia công,… Càng phụ sử dụng để nối dài vào càng chính của xe nâng…